- BİREBİR REHBERLİK

- KİŞİYE ÖZEL ÇALISMA PROGRAMI

- SABAH ÖĞLE AKŞAM FARKLI SEVİYE GRUPLARI

- HER KONU BİTİMİNDE BAS (BİLGİ ANALİZ SINAVI)

- 20 TG DENEME SINAVI

OKULLARDA SİZE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ BEKLETMEYİN BU YIL BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRELİM

 

 

 

Alan Bilgisi ( %80 )

– Anlama ve Anlatma Teknikleri (%80)
– Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
– Çocuk Edebiyatı (%8)
– Türk Halk Edebiyatı (%8)
– Yeni Türk Edebiyatı (%8)
– Eski Türk Edebiyatı (%8)
– Edebiyat Bilgi Kuramları (%8)

 

Alan Eğitimi (%20)

– Eğitim Fakültesi Müfredatı (Akademik Müfredat) = %50
– İlgili Okulun Ders Programı = %30
– SBS, YKS, TYT Müfredatı = %10
– Anadolu, Fen ve Öğretmen Lisesi Öğretmenlik Sınavı = %10

 

Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

– Ses Bilgisi
– Sözcük Türleri: İsim – Sıfat
– Sözcük Türleri: Zamir – Zarf
– Sözcük Türleri: Edat – Bağlaç – Ünlem
– Sözcük Türleri: Eylem
– Sözcük Türleri: Eylemsi – Çatı
– Cümle Bilgisi
– Cümlenin Ögeleri
– Sözcük Yapısı: İsim – Sıfat – Eylem
– Sözcük Yapısı: Edat – Bağlaç
– Dil Bilgisinin Türkçe Öğretim Programı’yla İlişkilendirilmesi
– Dil ve Önemi, Dil Bilimi, Dil Biliminin Tarihine Genel Bir Bakış, Bugünkü Dil Bilimin Dallarına Kısa Bir Bakış
– Dil Türleri ve Yeryüzündeki Diller, Lehçe Bilimi
– Dil Türeyiş Teorileri
– Ses Bilim, Dalları, Konuları
– Biçim Bilimi, Dizim Bilimi
– Sözcük Bilimi, Sözlük Bilimi, Ad Bilimi, Anlam Bilimi
– Dil Biliminin Diğer Alt Dalları, Toplum Dil Bilimi, Uygulamalı Dil Bilimi
– Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık, Gösterge Bilimi
– Chomsky ve Üretimsel Dil Bilimi, Kavramları
– Metin Dil Bilimi ve Türkçede Gönderim Ögeleri

 

Çocuk Edebiyatı

– Çocuk ve Edebiyat Kavramları, Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihi Gelişimi
– Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı, Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihi Gelişimi
– Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Masallar ve Türleri, Türkçe Öğretiminde Masalların Yeri ve Önemi
– Fabllar, Destanlar ve Türleri
– Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Efsaneler, Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar
– Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri: Hikayeler, Romanlar, Şiirler, Çocuk ve Dramatizasyon
– Çocuk Gazete ve Dergileri, Çocuk Yayınlarında Aranan Nitelikler
– Çocuk Edebiyatında Örnek Metin İncelemeleri (biçimsel-içeriksel)

 

Türk Halk Edebiyatı

– Anonim Türk Halk Edebiyatı
– Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
– Aşık Edebiyatı Nazım Türleri
– Tekke Tasavvuf Edebiyatı Ürünleri
– Aşık Edebiyatı Temsilcileri
– Tekke Edebiyatı Temsilcileri
– Halk Hikayeleri ve Masallar
– Kuramlar ve Folklor Araştırma Tarihi

 

Yeni Türk Edebiyatı

– Tanzimat Edebiyatı
– Servet-i Fünun
– Fecr-i Ati
– Milli Edebiyat
– Cumhuriyet
– Batı Edebiyatı ve Akımlar
– Kuramlar

 

Eski Türk Edebiyatı

– Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri
– Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri
– Eski Türk Edebiyatı Tarihi
– Söz Sanatları
– Tezkireler
– Eski Türk Edebiyatında Nesir
– Aruz Uygulamaları

 

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

– Edebiyat Kuramları
– Akımlar

 

Alan Eğitimi

– Türkçe Öğretimi’nin Tarihsel Gelişimi
– Türkçe Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
– Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
– Bilişsel Alan Sınıflandırması
– Dersin İşleniş Basamakları
– Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
– Türkçe Öğretiminde Dinleme – Konuşma – Okuma – Yazma Alanı, Yöntem Ve Teknikleri, Etkinlikleri Ve Kazanımları
– Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
– Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
– Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
– Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili

(%24)

 

b)

Yeni Türk Edebiyatı

(%24)

 

c)

Eski Türk Edebiyatı

(%16)

 

d)

Türk Halk Edebiyatı

(%16)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

 

 

 

öabt türkçe öğretmenliği, öabt edebiyat öğretmenliği, konya türkçe öabt kursu, konya edebiyat öabt kursu, türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği, öabt kursu, konya kurs, konya kpss kursları, öğretmen,

HARİTAYI GÖSTER
İhsaniye Mahallesi Kunüri Sokak No: 9 SELÇUKLU/KONYA