Alan Bilgisi

% 80

Fiziki Coğrafya

% 30

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

% 30

Bölgeler ve Ülkeler

% 20

 

Alan Eğitimi

% 20

Eğitim Fakültesi Müfredatı (Akademik Müfredat)

% 50

İlgili Okulun Ders Programı (Örn. Fizik ders programı)

% 30

SBS, YGS, LYS Müfredatı

% 10

Anadolu, Fen ve Öğretmen Liseleri Öğretmenlik Sınavı

 %10

 

 

Coğrafya Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

 

Fiziki Coğrafya
Matematik Coğrafya

– Coğrafyaya Giriş
– Harita Bilgisi
– İzohipsler
– Coğrafi Konum
– Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
– Mevsimler ve Oluşumu

Jeoloji

– Yerin Yapısı
– Kıtaların Kayması
– Jeolojik Zamanlar
– Topografya ve Kayaçlar
– İç Kuvvetler
– Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri

 

Jeomorfoloji

– Çözülme ve Kütle Hareketleri
– Akarsu Topoğrafyası
– Karst Topoğrafyası
– Kurak Bölge Topoğrafyası
– Buzul Topoğrafyası
– Kıyı Topoğrafyası
– Yapıya Bağlı Olarak Oluşan Topoğrafya Şekilleri

 

Klimatoloji

– Atmosfer
– Basınç ve Rüzgarlar
– Nemlilik ve Yağış
– İklim Tipleri
– Türkiye’nin İklimi

 

Hidrografya

– Yer altı Suları ve Kaynaklar
– Akarsular
– Göller
– Denizler ve Okyanuslar

 

Toprak Coğrafyası

Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Toprak Oluşumundaki Olaylar
Toprak Horizonları
Başlıca Toprak Tipleri

 

Bitki Coğrafyası

– Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
– Bitki Formasyonları
– Bitki Formasyonlarının Coğrafi Dağılışı

 

Ekoloji

– Biyoçeşitlilik
– Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
– Ekosistemlerin İşleyişi
– Milli Parklar
– Çevre Sorunları

 

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Nüfus ve Yerleşme

– Nüfus Coğrafyası
– Yerleşme Coğrafyası

 

Ekonomik Coğrafya

– Ekonomik Faaliyetler
– Tarım
– Hayvancılık
– Balıkçılık
– Ormancılık
– Madencilik
– Enerji Kaynakları
– Sanayi
– Ulaşım
– Ticaret
– Turizm
– Bölge Kavramı

 

Bölgeler ve Ülkeler
Ekonomik Coğrafya 1. Bölüm

– Siyasi Coğrafyada Başlıca Görüşler
– Dünya’daki Askeri, Siyasi ve Eko. Örgütler
– Türkiye’nin Siyasi ve Jeopolitik Önemi

 

Ekonomik Coğrafya 2. Bölüm

– Asya
– Avrupa
– Afrika
– Amerika
– Okyanusya
– Kutup Bölgeleri

 

ALAN BİLGİSİ

– Coğrafya Dersi Genel Amaçları
– Coğrafya Dersinde Kullanılan Beceriler
– Öğrenme Alanları ve Ders Etkinlikleriyle İlişkilendirilmesi
– Mekansal Beceriler ve Kazanımlarla İlişkilendirilmesi
– Harita Okuma Becerisi ve Alt Kazanımları
– Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Model ve Teknikler
– Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
– Ünlü Coğrafyacılar ve Coğrafyaya Katkıları
– Öğretim Yöntem Teknikleri ve Kavram Öğretim Teknikleri

HARİTAYI GÖSTER