Alan Bilgisi

% 80

Temel Kimya

% 12

Analitik Kimya

% 20

Anorganik Kimya

% 20

Organik Kimya

% 20

 

Fizikokimya                                      

% 8

Alan Eğitimi Testi

% 20

 

 

Kimya Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

Analitik Kimya

– Kimyanın Gelişimi
– Kimyanın Temel Yasaları
– Gravimetrik ve Titrimetrik Analiz Metotları
– Mol ve Kimyasal Hesaplamalar
– Kimyasal Tepkimeler
– Çözeltiler
– Çözünürlük Dengesi
– Asitler ve Bazlar
– Titrasyon Yöntemleri
– Nötralleşme Titrasyonlarının Teorisi
– Kompleks Oluşum Titrasyonları
– Elektrokimya

 

Anorganik Kimya

– Madde ve Özellikleri
– Atomun Yapısı
– Periyodik Çizelge
– Simetri Gurup Kuramı
– Moleküler Orbital Kuramı
– Kimyasal Bağlar ve Bileşikler
– Etkileşimler
– Molekül Geometrisi
– Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Bileşikleri
– Elementler Kimyası
– Organometal Kimyası

 

Organik Kimya

– Organik Kimyaya Giriş
– Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi
– Organik Bileşiklerin Tepkimeleri
– Tepkime Mekanizmaları
– Hidrokarbonların Tepkimeleri
– Fonksiyonel Gurupların Tepkimeleri
– Aromatik Bileşiklerin Tepkimesi

 

Fizikokimya

– Sıvılar
– Katılar
– Gazlar
– Karışımlar
– Termodinamik
– Kimyasal Kinetik
– Kimyasal Denge
– Çekirdek Kimyası
– Yüzey Kimyası

 

Alan Bilgisi

– Kimya Öğretim Programı
– Kimya Öğretiminde Kullanılan Kuramlar
– Kimya Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem ve Teknikler
– Kimya Dersinde Kullanılan Materyaller
– Kavram Öğretimi
– Kimya Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

HARİTAYI GÖSTER