- BİREBİR REHBERLİK

- KİŞİYE ÖZEL ÇALISMA PROGRAMI

- SABAH ÖĞLE AKŞAM FARKLI SEVİYE GRUPLARI

- HER KONU BİTİMİNDE BAS (BİLGİ ANALİZ SINAVI)

- 20 TG DENEME SINAVI

OKULLARDA SİZE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ BEKLETMEYİN BU YIL BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRELİM

 

 

 

Alan Bilgisi ( %80 )

– Anlama ve Anlatma Teknikleri (%80)
– Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
– Çocuk Edebiyatı (%8)
– Türk Halk Edebiyatı (%8)
– Yeni Türk Edebiyatı (%8)
– Eski Türk Edebiyatı (%8)
– Edebiyat Bilgi Kuramları (%8)

 

Alan Eğitimi (%20)

– Eğitim Fakültesi Müfredatı (Akademik Müfredat) = %50
– İlgili Okulun Ders Programı = %30
– SBS, YKS, TYT Müfredatı = %10
– Anadolu, Fen ve Öğretmen Lisesi Öğretmenlik Sınavı = %10

 

Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

– Ses Bilgisi
– Sözcük Türleri: İsim – Sıfat
– Sözcük Türleri: Zamir – Zarf
– Sözcük Türleri: Edat – Bağlaç – Ünlem
– Sözcük Türleri: Eylem
– Sözcük Türleri: Eylemsi – Çatı
– Cümle Bilgisi
– Cümlenin Ögeleri
– Sözcük Yapısı: İsim – Sıfat – Eylem
– Sözcük Yapısı: Edat – Bağlaç
– Dil Bilgisinin Türkçe Öğretim Programı’yla İlişkilendirilmesi
– Dil ve Önemi, Dil Bilimi, Dil Biliminin Tarihine Genel Bir Bakış, Bugünkü Dil Bilimin Dallarına Kısa Bir Bakış
– Dil Türleri ve Yeryüzündeki Diller, Lehçe Bilimi
– Dil Türeyiş Teorileri
– Ses Bilim, Dalları, Konuları
– Biçim Bilimi, Dizim Bilimi
– Sözcük Bilimi, Sözlük Bilimi, Ad Bilimi, Anlam Bilimi
– Dil Biliminin Diğer Alt Dalları, Toplum Dil Bilimi, Uygulamalı Dil Bilimi
– Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık, Gösterge Bilimi
– Chomsky ve Üretimsel Dil Bilimi, Kavramları
– Metin Dil Bilimi ve Türkçede Gönderim Ögeleri

 

Çocuk Edebiyatı

– Çocuk ve Edebiyat Kavramları, Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihi Gelişimi
– Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı, Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihi Gelişimi
– Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Masallar ve Türleri, Türkçe Öğretiminde Masalların Yeri ve Önemi
– Fabllar, Destanlar ve Türleri
– Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Efsaneler, Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar
– Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri: Hikayeler, Romanlar, Şiirler, Çocuk ve Dramatizasyon
– Çocuk Gazete ve Dergileri, Çocuk Yayınlarında Aranan Nitelikler
– Çocuk Edebiyatında Örnek Metin İncelemeleri (biçimsel-içeriksel)

 

Türk Halk Edebiyatı

– Anonim Türk Halk Edebiyatı
– Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
– Aşık Edebiyatı Nazım Türleri
– Tekke Tasavvuf Edebiyatı Ürünleri
– Aşık Edebiyatı Temsilcileri
– Tekke Edebiyatı Temsilcileri
– Halk Hikayeleri ve Masallar
– Kuramlar ve Folklor Araştırma Tarihi

 

Yeni Türk Edebiyatı

– Tanzimat Edebiyatı
– Servet-i Fünun
– Fecr-i Ati
– Milli Edebiyat
– Cumhuriyet
– Batı Edebiyatı ve Akımlar
– Kuramlar

 

Eski Türk Edebiyatı

– Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri
– Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri
– Eski Türk Edebiyatı Tarihi
– Söz Sanatları
– Tezkireler
– Eski Türk Edebiyatında Nesir
– Aruz Uygulamaları

 

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

– Edebiyat Kuramları
– Akımlar

 

Alan Eğitimi

– Türkçe Öğretimi’nin Tarihsel Gelişimi
– Türkçe Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
– Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
– Bilişsel Alan Sınıflandırması
– Dersin İşleniş Basamakları
– Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
– Türkçe Öğretiminde Dinleme – Konuşma – Okuma – Yazma Alanı, Yöntem Ve Teknikleri, Etkinlikleri Ve Kazanımları
– Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
– Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
– Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
– Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi Testi

%80

 

a)

Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili

(%24)

 

b)

Yeni Türk Edebiyatı

(%24)

 

c)

Eski Türk Edebiyatı

(%16)

 

d)

Türk Halk Edebiyatı

(%16)

2)

Alan Eğitimi Testi

%20

 

 

 

öabt türkçe öğretmenliği, öabt edebiyat öğretmenliği, konya türkçe öabt kursu, konya edebiyat öabt kursu, türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği, öabt kursu, konya kurs, konya kpss kursları, öğretmen,

HARİTAYI GÖSTER