Alan Bilgisi

% 60

Temel Matematik

% 12

Genel Biyoloji

% 5

Genel Fizik

% 6

Genel Kimya

% 5

Türk Dili

% 12

Çocuk Edebiyatı

% 4

Uygarlık Tarihi

% 4

Türk Tarihi ve Kültürü

% 4

Genel Coğrafya

% 4

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

% 4

 

Alan Eğitimi                                                                                                                      %40

 

 - BİREBİR REHBERLİK

- KİŞİYE ÖZEL ÇALISMA PROGRAMI

- SABAH ÖĞLE AKŞAM FARKLI SEVİYE GRUPLARI

- HER KONU BİTİMİNDE BAS (BİLGİ ANALİZ SINAVI)

- 20 TG DENEME SINAVI

OKULLARDA SİZE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ BEKLETMEYİN BU YIL BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRELİM

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

 

Temel Matematik

– Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak Değer
– Üslü Sayılar
– Köklü Sayılar
– Örüntü, Fraktal, Süsleme
– Kümeler, Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
– Fonksiyon
– İşlem, Modüler Aritmetik
– İkinci Dereceden Denklemler
– Trigonometri, Uzay geometri

 

Genel Biyoloji

– Hücre, Organizma ve Metabolizma
– Canlıların Ortak Özellikleri
– Canlıların Temel Bileşenleri
– Hücre
– Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik
– Canlıların Sınıflandırılması
– Canlılar Alemi
– Canlılarda Enerji Dönüşümü
– Canlılarda Solunum
– Fotosentez
– Hücre Bölünmesi ve Üreme
– Mitoz ve Eşeysiz Üreme
– Mayoz ve Eşeyli Üreme
– Bitki Biyolojisi
– Kalıtım
– Mendel Genetiği
– Modern Genetik
– Sistemler
– Solunum Sistemi
– Sindirim Sistemi
– Dolaşım Sistemi
– Boşaltım Sistemi
– Hareket Sistemi
– Sinir Sistemi

 

Genel Fizik

– Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet
– Kütle Merkezi, Moment, Basit Makineler
– Hareket
– Maddenin Mekanik Özellikleri
– Basınç
– Sıvıların Kaldırma Kuvveti
– Isı, Sıcaklık ve Genleşme
– İş, Güç, Enerji
– Newton’un Yasaları ve Uygulamaları
– Yeryüzünde Hareket
– Basit Harmonik Hareket
– İtme (İmpuls) ve Momentum
– Elektrostatik ve Elektrik
– Alternatif Akım
– Manyetizma
– Modern Fizik
– Geometrik Optik
– Dalga Hareketi ve Atom Modelleri

 

Genel Kimya

– Atomun Yapısı
– Elementler ve Bileşikler
– Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
– Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar
– Karışımlar ve Çözeltiler
– Maddenin Halleri
– Asit – Baz Kimyası
– Çözünürlük ve Çökelme
– Karbon Bileşikleri ve Zehirli Karbon Bileşikleri
– Yaşamın Kimyası ve Kimyasal Tepkimeler

 

Türk Dili

– Ses ve Yapı Bilgisi
– Türkçenin Ses Özellikleri
– Seslilerle İlgili Kurallar
– Kök-Gövde-Ek
– Yapım ve Çekim Ekleri
– Basit-Türemiş-Bileşik Sözcükler
– Cümle ve Metin Bilgisi
– Sözcük Türleri ve Söz Öbekleri
– Cümlenin Ögeleri
– Cümle Türleri
– Anlatım Bozukluğu
– Cümle ve Metin Düzeyinde Dil Bilgisi Çalışmaları
– Yazılı Anlatım
– Dil, Dillerin Sınıflandırılması, Dil ve Kültür İlişkisi
– Türkçenin Gelişim Evreleri, Dilin İşlevleri
– Yazılı Anlatım Türleri
– Kompozisyon, Komposizyon Kuralları
– Anlatım Biçimleri, Paragraf Türleri
– Yazım ve Noktalama
– Sözlü Anlatım
– Sözlü Anlatım ve Özellikleri
– Konuşma, Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma
– Dinleme ve Dinleme Türleri
– Sözlü Anlatım Türleri

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

– Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı (1911-1923) Fikir Hareketleri
– Osmanlıcılık
– İslamcılık
– Türkçülük
– Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
– Milli Edebiyat Dönemi Türk Nesrinin Genel Özellikleri
– Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri
– Milli Edebiyat Dönemi’nde Edebiyat Tarihi ve Eleştiri
– Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Önemli Temsilcileri
– Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), Ziya Gökalp (1876-1924), Ömer Seyfettin (1884-1920), Ali Canip Yöntem (1887-1967), Fuat Köprülü (1890-1966), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Halide Edip Adıvar (1882-1964), , Refik Halit Karay (1888-1965), Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), Aka Gündüz (1885-1958), Eflatun Cem Güney (1896-1981), Kemalettin Kamu (1901-1948), Yusuf Akçura (1876-1935), Musahipzade Celal (1870-1959), Muhsin Ertuğrul (1892-1979), İsmail Habib Sevük (1892-1954), Mithat Cemal Kuntay (1885-1956), Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973), Orhan Seyfi Orhon (1890-1972), Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), Enis Behiç Koryürek (1891-1949), Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967), Ruşen Eşref Ünaydın (1883-1952), Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949), Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Mehmet Âkif Ersoy (1873- 1936)
– Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
– Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Özellikleri
– Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
– Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
– Yedi Meşaleciler
– Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
– Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
– Beş Hececiler
– Hisarcılar
– Garip Hareketi (I. Yeni)
– Garipçiler Dışında Yeniliğini Sürdüren Şiir
– Maviciler
– İkinci Yeniciler
– 1980 Sonrası Türk Şiiri
– Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri
– Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
– Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Öykü-Roman)
– Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
– Toplumcu Gerçekçi Eserler
– Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
– Modernizmi Esas Alan Eserler
– Modernizm ve Postmodernizm
– Cumhuriyet Dönemi’nde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro-Drama)

 

Çocuk Edebiyatı

– Çocuk ve Edebiyat Kavramları
– Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
– Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı
– Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
– Çocuk Edebiyatındaki Edebi Türler:
– Masal Özellikleri ve Türleri
– Öğretimde Masalların Yeri ve Önemi
– Fabllar, Destanlar, Efsaneler Özellikleri ve Türleri
– Öğretimde Fabl, Destan ve Efsanelerden Yararlanma
– Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar ve Özellikleri
– Öğretimde bu türlerden yararlanma
– Çocuk Edebiyatındaki Yazı Türleri
– Hikayeler, Romanlar, Şiirler, Tiyatro ve Dramatizasyon Özellikleri
– Öğretimde bu türlerden yararlanma
– Çocuk Gazete ve Dergileri, taşımaları gereken özellikler
– Çocuk Yayınlarında Aranan Biçimsel, Eğitsel ve İçerik Özellikleri
– Çocuk edebiyatında örnek metin incelemeleri (biçimsel-içeriksel)

 

Uygarlık Tarihi

– Anadolu Uygarlıkları
– Mezopotamya Uygarlıkları
– Asya Uygarlıkları
– Doğu Akdeniz Uygarlıkları
– Diğer Coğrafyadaki Uygarlıklar

 

Türk Tarihi ve Kültürü

– Orta Asya Kültür Medeniyeti
– Türk İslam Kültür Medeniyeti
– Osmanlı Kültür Medeniyeti
– Cumhuriyet Dönemi

 

Genel Coğrafya

– Coğrafya’ya Giriş
– Coğrafya’nın Konusu ve İlkeleri
– Coğrafi Yeryüzü
– Coğrafya Bilimleri Sınıflandırılması
– Coğrafya’nın Diğer Bilimler İle İlişkisi
– Coğrafya’nın Tarihsel Gelişimi
– Evren, Güneş Sistemi ve Dünya
– Evren ve Güneş Sistemi
– Dünya’nın Oluşumu, Yapısı ve Katmanları
– Coğrafi Konum
– Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
– Harita Bilgisi
– İklim, Su, Bitki, Toprak ve Yer Şekilleri
– Atmosfer ve Genel Özellikleri
– İklim Elemanları
– Makroklimalar (Büyük İklimler)
– Sular Coğrafyası
– Vejetasyon (Bitki) Coğrafyası
– Toprak Coğrafyası
– Yer Şekilleri

 

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

– Türkiye’nin Konum ve Jeopolitik Özellikleri
– Türkiye’nin Coğrafi Konumu
– Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
– Türkiye’nin Komşuları ve Bölgesel İlişkileri
– Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası
– Türkiye’nin Yer Şekilleri
– Türkiye’nin Su, Toprak ve Bitki Varlığı
– Türkiye’nin İklimi
– Türkiye’nin Beşeri Özellikleri
– Türkiye’de Nüfus
– Türkiye’de Göçler
– Türkiye’de Yerleşme
– Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri
– Türkiye’de Ekonomi Politikaları
– Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
– Türkiye’de Madencilik
– Türkiye’de Sanayi ve Ticaret
– Türkiye’de Ulaşım ve Turizm

 

Alan Eğitimi

– Türkçe Öğretimi
– Dilin Tanımı, İşlevi ve Bileşenleri
– Anadili Eğitimi
– Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
– Türkçe Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
– Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
– Bilişsel Alan Sınıflandırması
– Bilgi
– Kavrama
– Uygulama
– Analiz
– Sentez
– Değerlendirme
– Dersin İşleniş Basamakları
– Dikkat Çekme
– Güdüleme
– Gözden Geçirme
– Hedeften Haberdar etme
– Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
– Türkçe Öğretiminde Dinleme Alanı
– Dinleme Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
– Dinleme-İzleme Etkinlikleri
– Dinleme Alanı ile İlgili Kazanımlar
– Türkçe Öğretiminde Konuşma Alanı
– Konuşma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
– Konuşma Etkinlikleri
– Konuşma Alanı ile İlgili Kazanımlar
– Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
– Türkçe Programı’na göre okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler
– Okuma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
– Okuma Alanı ile İlgili Etkinlikler
– Okuma Alanı ile İlgili Kazanımlar
– Türkçe Öğretiminde Yazma
– Yazma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
– Yazma Etkinlikleri
– Yazma Alanı ile İlgili Kazanımlar
– Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
– Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
– Anlatma Yöntemi
– Soru-Cevap Yöntemi
– Kavram Haritası
– Balık Kılçığı
– Zihin Haritası
– Beyin Fırtınası
– Problem Çözme
– Tartışma Yöntemi
– Drama
– Rol Yapma
– Gözlem ve İnceleme
– Çözümleme ve Birleşim Yöntemleri
– Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri
– Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
– Amacına Göre Ölçme ve Değerlendirme
– Kısa Cevaplı Test
– Doğru-Yanlış Testleri
– Çoktan Seçmeli Testler
– Türk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
– Yazılı Yoklama
– Portfolyo
– Performans
– Proje
– Tutum Ölçekleri
– Rubrik
– Öz değerlendirme
– Akran değerlendirme
– Kontrol Listesi
– Gözlem Formu

 

Matematik Öğretimi

– Öğretim Programının İncelenmesi
– Matematik Felsefesi
– Kavram Yanılgıları
– Kazanımların (Müfredatın) İncelenmesi

 

Fen Bilgisi Öğretimi

– Programın Yapısı, Amaçları ve Vizyonu
– Öğrenme Alanları Tanıtımı ve Bilgi ve Beceri Öğrenme Alanı
– Duyuş ve Fen Teknoloji, Toplum ve Çevre Öğrenme Alanı, Programın Uygulaması İle İlgili Esaslar
– Fen Programı’nın Bireye Kazandıracağı Beceriler, Sarmal İçerik Tasarımı ve Bilgi Türleri
– Bloom’un Bilişsel Alanı, Somut İşlemler Dönemindeki Düşünme Becerileri ve Kavram Öğretimi
– Kavram Öğretimi, Deney Çeşitleri, Kimyasal Madde Logoları ve Çağdaş Değerlendirme (Yapılandırılmış Grid ve Dallanmış Ağaç)

 

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler

– Hayat Bilgisi Dersinin Tarihsel Gelişimi
– 1998 ile 2005 Öğretim Programlarının Yapısal İçeriğinin Karşılaştırılması
– Hayat Bilgisi Dersi Temaları ve Ders Kazanımlarıyla İlişkilendirilmesi
– Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Programının Genel Özellikleri
– Dersin Kazanımları ve Kazandırılması Hedeflenen Beceri ve Değer Öğretimi
– Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
– Değer Öğretimi
– Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Teknikler
– Öğretim Yöntemleri ve Kavram Öğretim Teknikleri

 

İlkokul Programı

– İlkokul Programı’nın Temelleri (Tarihi, Bireysel, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik, Konu Alanı, Felsefi)
– İlkokul Programı’nın Yasal Dayanakları
– Hedefler (Uzak, Genel, Özel)
– İlkokul Programı’na Yön Veren Parodigmalar
– İlkokul Programı’na Yön Veren Felsefe
– İlkokul Programı’na Yön Veren Yaklaşım
– İlkokul Programı’nın Tasarım Modeli
– İlkokul Programı’nın Hedef Boyutu
– İlkokul Programı’nın İçerik Boyutu
– İlkokul Programı’nın Yöntem-Teknik Boyutu
– İlkokul Programı’nın Ölçme-Değerlendirme Boyutu
– Rehberlik Hizmetleri ve Ara Disiplinler

 

İlk Okuma Yazma Öğretimi

– Dilin Tanımı, İşlevi ve Bileşenleri
– Anadili Eğitimi
– Okuma-Yazma Öğrenme Alanları
– İlk Okuma – Yazma Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
– İlk Okuma Yazma Öğretiminde Amaç ve İlkeler
– Bilişsel Alan Sınıflandırılması
– Bilgi
– Kavrama
– Uygulama
– Analiz
– Sentez
– Değerlendirme
– Dersin İşleniş Basamakları
– Dikkat Çekme
– Güdüleme
– Gözden Geçirme
– Hedeften Haberdar Etme
– İlk Okuma Yazma Yaklaşımları
– Parçadan Bütüne
– Ses Temelli Yaklaşım
– Bütünden Parçaya
– Sözcük Yöntemi
– Dil Deneyim Yaklaşımı
– Hikaye Yöntemi
– Tüm Dil Yaklaşımı
– Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı
– Etkileşimli Model
– İlk okuma-Yazmaya Hazırlık
– İlk okuma-Yazmaya Başla
– Türk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
– Yazılı Yoklama
– Portfolyo
– Performans
– Proje
– Tutum Ölçekleri
– Rubrik
– Öz Değerlendirme
– Akran Değerlendirme
– Kontrol Listesi
– Gözlem Formu

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

– Din Dersinin Genel Amaçları, Programın Yapısı
– Çok Kültürcülük ve Din Dersine Yansımaları (Dini Öğrenme – Dinden Öğrenme – Din Hakkında Öğrenme)
– Ayetler ve Ayetlerin Derslerde Kullanımı
– Kavram Öğretim Teknikleri
– Din Dersinin Kazanımı ve Etkinliklerle İlişkilendirilmesi
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde Yaklaşımlar (Çoğulculuk – Kapsayıcılık –Dışlayıcılık)
– Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Beceriler
– Değer Öğretimi (Telkin Etmek – Değer Açıklama – Değer Analizi – Ahlaki Muhakeme)
– Din Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri

HARİTAYI GÖSTER