DGS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

19.2.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir.


Dgs Sınav Öncesi ve Sınava Kadar Olan Süreçle ile İlgili Sorular

Dikey Geçiş Sınavı Nedir?

Dgs Önlisans mezunlarının katılabildiği 4 senelik lisans öğrenimine geçiş yapmak için her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır.


Dikey Geçiş Sınavındaki soruların içeriği ve dağılımı nedir

Dgs’de sayısal ve sözel sorular genelde mantığa yöneliktir ÖSS ile benzerlik göstermez logaritma ve permütasyon gibi zor konular bulunmaz.


Dgs Puan hesaplaması nasıldır, kaç net ile istediğim bölüme girebilirim?

Dgs’de Katsayılar her sene sınava giren kişi sayısına göre değiştiğinden her sene puan hesaplanması farklı olur. Öncelikle istediğiniz bölüme kaç net ile girebileceğiniz AÖBP’niz ile orantılıdır (bkz. AÖBP nedir?) o yüzden biz size şu kadar net yaparsanız şu bölüme girersiniz dememiz yanlış olacaktır. Zaten hedefinizin de 80’de 80 olması gerekmektedir bu yarışta bir soru bir soru bile önemlidir o yüzden yapacağınız netler belli olsa bile sadece o netleri yapmak için çalışmanıza imkan yoktur çünkü yukarda da gördüğünüz gibi soru dağılımı her sene değişebilir.


Dgs sınavına başvurular ne zaman? Başvuru formlarını nereden alabilirim?

Dgs sınavına genelde Mayıs ayı içinde başvurular gerçekleşmektedir.Başvurular Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri, ÖSYM İl Sınav Yöneticilikleri ve AÖF Bürolarından yapılmaktadır.


Dgs sınavı ne zaman,nerelerde yapılır?

Dgs Sınavı genelde Temmuz ayının ikinci haftası Pazar günü Üniversite Rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa’da yapılır.


Dgs sınavına kaç kez girme hakkım vardır, mezun olduktan sonra kaç sene sınava girebilirim?

Dgs Sınavına giriş sayısı açısından herhangi bir sınır yoktur. ( Not: 2007 sınavı dahil daha önceki senelerde bir aday sınava en fazla 3 defa girebiliyordu. Bu sınır kaldırıldı. )


Dgs sınavına ikinci kez girmeyi düşünüyorum bir önceki yıl kazanmıştım başvurabilir miyim,başvurabiliyorsam herhangi bir puan kesintisi olur mu?

Sınavı bir önceki yıl kazanmış olsanız bile sınava girebilirsiniz puan düşmesi gibi bir durum söz konusu değildir.


Dgs sınavına girmekten vazgeçtim başvuru sırasında bankaya yatırdığım parayı geri alabilir miyim?

DGS Kılavuzunda belirtildiği gibi ücret iadesi yapılamamaktadır.


Dgs sınavına giriş belgemi kaybettim veya belgem elime ulaşmadı ne yapmalıyım?

Yeni belge çıkartmak isteyen adaylar, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak bir dilekçe hazırlayıp bu dilekçeye Kılavuzda belirtilen ücreti ödediklerini gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM bürolarına ve genel merkezlerine başvurabilirler. Sınava giriş belgeniz olmadan kesinlikle sınava giremezsiniz.


Dgs Tercihi ile İlgili Sorular

Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?

DGS’de tercihler 2009 yılından itibaren sınavdan sonra yapılmaktadır. 2000 ve 2008 yılları da dahil olmak üzere geçmiş yıllarda yapılan DGS’de tercihler sınavdan önce yapılmakta idi. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.


Dgs’de kaç tercih yapabilirim?

2009 DGS ile birlikte tercih sayısı 18’e çıkarılmıştır. ( 200 ve 2008 DGS dahil olmak üzere şimdiye kadar uygulan DGS’lerde 8 tercih yapma hakkı tanındı.)


Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim

Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.


Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?

Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor(5-20 arası).Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.


Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?

Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır.Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun, DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.


DGS sınavının içeriği ve yapısı nedir?

Sınav sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur.Hem sayısal hem sözel soruları genel olarak mantık yürütebilme yeteneğinizi ölçen sorulardır.


DGS sınavında kaç adet soru sorulur?

Dgs sınavı 80 sayısal ve 80 sözel olmak üzere toplam 160 sorudan oluşur.


Dgs sınavının süresi ne kadardır?

180 dakika yani 3 saat süreniz vardır.


Dgs puanlamasında neler dikkate alınır?

Puanlama sınavda yaptığınız soru adeti ve öğrencisi olduğunuz myo bölümündeki başarı sıra puanınız (aöbp) toplanarak oluşur.2004 DGS den itibaren ÖSS puanının etkisi kalmamıştır.


Dgs kılavuzunda yazılan sözel ve sayısal puanlar neyi ifade eder?

Kılavuzda verilen puanlar katsayılardır. Bu seneki kılavuzda sayısal öğrencisi için bir matematik sorusu 3 puan olarak verilmiştir.Bu puan sınavdaki soruların çözülme oranına göre standart sapmayla çarpılır ve net puan çıkar 3 olan ham puan yaklaşık olarak 1,5 (+- 0,2) olur.


ÖBP ve AÖBP nedir?Farkları nelerdir?

ÖBP:Açılımı Önlisans Başarı Puanıdır.Bölümünüzdeki başarı sırasına göre belirlenir.


AÖBP:Açılımı Ağırlıklı Ön lisans Başarı puanıdır.ÖBP den farkı bölümünüzdeki arkadaşların DGS deki başarısına göre belli bir puanın ÖBP ye eklenmesidir.Sınavda dikkate alınan puanınız AÖBP dır.


Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanını (AÖBP) nasıl hesaplayabilirim?

Kılavuzda anlatılmıştır nasıl hesaplandığı ama bu yöntem çok karışıktır.Kabaca anlatmak gerekirse bir kişinin AÖBP’si şu şekilde hesaplanabilir.
Sınıf birincisi 80 tam puan alır.
Sınıf ortalamasının üstünde notu olan kişiler 70-79 arası puan alır.
Sınıf ortalamasına yakın notu olan kişiler 60-69 arası puan alır.
Sınıf ortalamasının altında notu olan kişiler 50-59 arası puan alır
Sınıf sonuncusu 30-49 arası puan alır.


Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanını (AÖBP) her sene değişir mi?

ÖBP puanınız bir kere hesaplanır ve eğer siz mezun olduktan sonra başka kimse mezun olmaz ve sınava girmez ise puanınız değişmeyecektir fakat sizden sonra mezun olup ta sınava giren olursa ÖBP puanı sıralaması değişecek ve buna bağlı olarak ta AÖBP değişecektir yalnız fazla bir oynama olmayacaktır.


Dgs Sınav Sonrası Süreç ile İlgili Sorular

Dgs sınavdaki soruları ertesi gün medyada yer alır mı?

Sınav soruları ertesi gün www.osym.gov.tr de yayınlanır.

Dgs Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Sınav sonuçları genel olarak sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde www.osym.gov.tr adresinden açıklanır.

Dgs Sınav sonuç belgesi elime ne zaman ulaşır?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 hafta içinde elinize ulaşması gerekmektedir.


Dgs Sınav sonuç belgem gelmedi ne yapmalıyım?

Sınav sonuç belgenizi Ankara’daki ÖSYM bürosundan veya size en yakın ÖSYM bürosundan (sitemizde her sene açıklanır büroların adresi ve telefonu) bizzat yada yakınlarınız aracılığı ile başvurarak alabilirsiniz.


Sınavı Kazanıldıktan Sonra Kayıt İle İlgili Sorular

Dgs kayıt İçin Hangi Belgeleri İstiyorlar?

Kayıt yaptıracak arkadaşlar okullarından ilan edilen evrakların haricinde dgsli oldukları için bir kaç farklı belgede götüreceklerdir. Bunlar;


Myo’daki başarı ve ders notlarını gösteren transkript “myo müdürlükleri veya öğrenci işlerinden”


Derslerin kredilerini ve konularını içeren onaylı ders içerikleri ( önemlidir, vermezseniz fazla ders alırsınız ) myo müdürlükleri veya öğrenci işlerinden onaylatmanız gerekmektedir


Myo diplomanız veya çıkış belgesi ( staj yapmadan bunları alamazsınız ve o yüzden kazandığınız yere kayıt yaptıramazsınız.. ) “büyük ihtimal rektörlük öğrenci işlerinden”


Lise diploması


Dgs sonuç belgesi sizden istenecek evraklar içinde öss belgesi olacaktır ancak bu belge istekleri ayrı ayrı yazılamayacağı için öss lilere düzenlenmiştir bizler için öss belgesine gerek yoktur, eve gelen dgs sonuç belgesi verilecektir.


Askerlik durumu belgesi myo bitirenler 2 yıl tecil hakkına sahiptir, eğer buda dolmuş ise dgs sonuç belgesi ile tecilli yazısı alabilirsiniz.. ( askerlik şubelerinden, bulunduğunuz yerde yoksa yabancı şubeden de olabilir )


Evinize kazandığınız okuldan kayıt dosyası gelmesi muhtemeldir, bu dosyanın içinde istenilen evraklar ve doldurulacak belgeler vardır eğer gelmezse kazandığınız okulun rektörlük öğrenci işlerine sorunuz oradan da temin edip doldurabilirsiniz.


Sınavda Örgün Eğitimi Kazandım Aynı Anda Açıköğretimde de okuyabilir miyim?

Evet ülkemizde 2. üniversite yasası vardır. Onun için hem açıköğretimi hemde örgün eğitimi aynı anda okuyabilir ikisine de kayıt yaptırabilirsiniz.

İntibak Süreci ile İlgili Sorular

İntibak sınıfı nedir?
Lisans eğitimine geçiş sınıfıdır.Ön lisans da almadığınız yada ilgili fakülte tarafından önlisansta okumuş olsanız dahi dersin o fakültede geçilmesi zorunlu olan derslerin alındığı sınıftır.


İntibak süresi ne kadar sürmektedir?

İntibak sınıfı en fazla 3 dönem sürmektedir.

İntibak sınıfında bir yada bir kaç dersten okul ile ilişkim kesilir mi?

Tek dersten kalsanız dahi okulla ilişkiniz kesilir. Ancak bu durum üniversiteye göre değişir.Mesela Marmara Üniversitesi’nde bir zayıf gelse bir dönem uzuyor ve atılmıyorsunuz. Diğer üniversitelerde de bu ve buna benzer bir anlayış olabilir.Ayrıca intibaktan önce yabancı dil hazırlık okumada atılma kalktı.Açık Öğretim Fakültesi’nde ise intibaktan atılma kalktı. Yani yabacı dil hazırlıktan atılmazsınız. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. AÖF intibakta da atılmazsınız.


Önlisansta öğrenci iken kredi ve başbakanlık bursu alıyordum intibakta da alabilir miyim?

İntibak sınıfında ne yazık ki tam olarak öğrenci sayılmıyorsunuz.Öğrenci sayılmadığınız için kredi ve başbakanlık burslarından yararlanamıyorsunuz.İntibak sınıfını başarıyla tamamlarsanız önlisansta aldığınız kredi ve başbakanlık burslarından yararlanabilirsiniz. (not: 2003’e kadar sydtf’den burs alanların bursu devam ediyor.)


İntibak sınıfında Askerliğimi Tecil Ettirebilir miyim?

AÖF’de de intibak okuyorsanız askerliğiniz intibakı bitirip 3. sınıfa geçene kadar tecil edilmeyecektir.Örgün eğitimde okuyorsanız intibakta 29 yaşınız dolana kadar teciliniz sürecektir.


HARİTAYI GÖSTER