Konya Bilgi Eğitim Kurumları, Ales konusunda Türkiye’de başarı ortalaması en yüksek kurslardan biridir. Uzman öğretmenlerimizle verdiğimiz kaliteli eğitim ve 16 yıldır değişmeyen başarı grafiğimizle haklı bir üne sahibiz.


Ales sınavına hazırlık da en tecrübeli öğretmen kadrosuyla Konya’nın en başarılı Ales kursu olan Konya Bilgi Eğitim Kurumları size hem zaman kazandırıyor hem de özel puan arttırma teknikleriyle sizi sınava en iyi şekilde hazırlıyor.


Ales sınavından elde edilecek puanlarla yüksek öğretim kurumlarına; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, çevirmen ve eğitim ve öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atamalarda, ülkemizde veya yurtdışında lisansüstü eğitim programlarına girebilmeniz için ales alanında uzman kadromuz ve 15 kişilik özel sınıflarımızla hizmetinizdeyiz.


Başarılı bir kariyerin yolu Konya Bilgi Eğitim Kurumları’ndan geçer. Siz de kurslarımıza katılmak ve detaylı bilgi almak istiyorsanız.sizleri kursumuza bekliyoruz.


Neden Konya Bilgi Eğitim Kurumları ALES Kursları?

ALES Kurslarımız Konya’da açılan ilk ALES kursudur. 2000 yılından bu yana tecrübesini kullanarak güçlü kadrosu ile ALES eğitimi konusunda daima istikrarlı bir başarıya imza atmıştır.


Konya Bilgi Eğitim Kurumları’nı Diğer ALES Kurslarından Farkı Nedir?

ALES kursumuzda en yeni teknolojik sistemleri kullanıyoruz.Yani diğer kurslarda öğretmenlerin yazdırdığı sorularla zaman kaybedilirken bizde sorular projeksiyon sistemiyle tahtaya yansıtılır. Böylece soruları yazmakla zaman kaybetmez, derste çok daha fazla örnek soru çözersiniz.


Sayısal Mantık, Problemler, Geometri’yi Nasıl Halledeceğim?
Konya Bilgi Eğitim Kurumları ALES Kursları öğrencilerin en çok zaman kaybettiği ve sorun yaşadığı konuların bu dersler olduğunu bilir. Bu sebeple cebir, sayılar gibi bildiğiniz ve kolay soruların geldiği konular anlatılır. Kursun başından sonuna kadar geometri, sayısal mantık ve problemler konusu üzerinde profesyonel yaklaşımla özel zaman harcayarak en iyi eğitimi alırsınız.


ÖZELLİKLERİMİZ

En kaliteli ve yeni sisteme göre hazırlanmış dökümanlar
En nitelikli ve en yoğun ALES eğitim programı
Ders tamamlayıcı yoğun, birebir özel etüt programları
Özel test teknikleri
Ayrı ayrı sözel ve sayısal mantık dersleri
ALES konusunda uzmanlaşmış özel öğretmen kadrosu
Matematiği zayıf olanlar için “Sıfır Matematik” ALES programı
Seviyelere göre ayrı gruplarda ALES eğitimi
Kaçırılan ALES derslerinin telafisi
İsabetli ALES soru tahminleri
Pratik ALES soru çözümleri
Farklı yayınlardan bol ALES deneme sınavları
ALES Konu Anlatımlı Kitap
ALES Soru Bankası
ALES Yaprak Test Kitabı
ALES Deneme Sınavları
ALES Türkiye Geneli Deneme Sınavı ile rakiplerinizi görme şansını yakalarsınız.


Çünkü Son 10 Yılda 10 Konya Birincisi Çıkartan Tek Kurs!
Konya Bilgi Eğitim Kurumları Ales Kurslarımız, iş ve sosyal hayatınıza uygun sınava hazırlık aşamasında önemli bir destek hizmeti sunmaktadır.

Yüksek lisans başvurularında ALES sınavının önemi ve değerlendirme kriterleri arasındaki yüzdesi diğer unsurlara göre oldukça fazladır. Hatta bazı enstitüler sadece (lisans diploma notu yeterli seviyenin üzerinde olan) öğrencilerin ALES puanlarına bakarak değerlendiriyorlar.


ALES sınavında alınan puanın bu kadar önemli olmasından ve yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci sayısında hızlı bir artış olmasından dolayı ALES kurslarına olan ilgi de her geçen yıl yükseliyor.


Kısacası, rekabetin artmasıyla birlikte ve daha iyi puan alma çabasının sonucu olarak mevcut bilgilerle sınava girmek yerine hazırlanarak girip daha yüksek puan almak isteyen öğrenciler ALES kursu arayışına giriyorlar


ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.


ALES kaç dakika sürecek?

ALES sınavı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.


Tezsiz Yüksek Lisans ve Konservatuvarlarda Yüksek Lisans Yapacaklar İçin ALES’e Girmek Gerekir Mi?

ALES başvuru kılavuzuna göre, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.


Yüksek Lisans ve Doktora İçin ALES Baraj Puanı Kaç Olmalı?

Adayların ALES’ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, yüzde 50’den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır.


ALES sınavında kaç soru sorulacak ve hangi alanları kapsayacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacak. Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru cevaplandırmış olacaklar. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.


ALES’te testlerin içerikleri

ALES’te Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.


ALES Derslere Göre Konu Dağılımları

Matematik

1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temelk İlkesi ve Olasılık


Geometri

1. Doğruda Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk ve Alan
4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
5. Dörgenler
6. Çember ve Daire
7. Analitik Geometri
8. Katı Cisimler


Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
3. Mantıksal Muhakeme Problemleri


Türkçe

1. Sözcükte Anlam
2. Cümlede Anlama
3. Anlatım Biçimleri
4. Paragraf
5. Anlatım Bozuklukları


Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme


HARİTAYI GÖSTER