Alan Bilgisi                                         

% 80

Temel Psikolojik Kavramlar

% 13

Psikolojik Dan. Kuram İlke ve Teknikleri

% 19

Davranış ve Uyum Problemleri

% 11

Bireyi Tanıma Teknikleri

% 9

Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma

% 9

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

% 8

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Program Geliştirme

% 7

Meslek Etiği ve Yasal Konular

% 4

 

Alan Eğitimi                                                                                                                          %20

- BİREBİR REHBERLİK

- KİŞİYE ÖZEL ÇALISMA PROGRAMI

- SABAH ÖĞLE AKŞAM FARKLI SEVİYE GRUPLARI

- HER KONU BİTİMİNDE BAS (BİLGİ ANALİZ SINAVI)

- 20 TG DENEME SINAVI

OKULLARDA SİZE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ BEKLETMEYİN BU YIL BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRELİM

 

 

Temel Psikolojik Kavramlar

– Psikolojinin Doğası, Biyolojik Temelleri ve Gelişimi
– Psikolojinin Alt Dalları ve Yaklaşımlar
– Fizyolojik Psikoloji, Klinik Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji Ve Sosyal Psikoloji
– Algı, Bilinç, Bellek
– Zeka ve Kişilik
– Heyecan
– Sosyal Etki ve Grup Kavramı

 

Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri

– Psikolojik Danışma ve Danışmanın Özellikleri
– Danışma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve İletişim
– Psikolojik Danışma Ilke, Teknik ve Becerileri
– Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma

 

Psikolojik Danışma Kuramları

– Psikanalitik Terapi
– Adler Terapisi
– Varoluşçu Terapi
– Birey Merkezli Terapi
– Gestalt Terapi
– Davranışçı Terapi
– Bilişsel Davranışçı Terapi
– Gerçeklik Terapisi
– Feminist Terapi
– Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
– Aile Sistemleri Terapisi

 

Davranış ve Uyum Problemleri

– Davranış ve Uyum Problemlerinin Tanımı
– Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi ve Anormallik Belirtileri
– Stres, Beden ve Zihin Sağlığı
– Problem Etmenleri ve Bakış Açıları
– Klinik Değerlendirme, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
– Duygu Durum Bozuklukları
– Kaygı Bozuklukları
– Cinsel İşlev Bozuklukları
– Yeme Bozuklukları
– Madde Bağımlılığı Bozuklukları
– Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
– Uyku Bozuklukları
– Dürtü Bozuklukları
– Kişilik Bozuklukları
– Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bozukluklar

 

Bireyi Tanıma Teknikleri

– Bireyi Tanıma
– Bireyi Tanıma Teknikleri
– Psikolojik Testler ve Değerlendirme Süreci
– Test Dışı Teknikler ve Değerlendirme Süreci

 

Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma

– Grupla Psikolojik Danışmaya İlişkin Kavramlar
– Direnç ve Özellikleri
– Transferans- Karşıt Transferans
– Grubun Özellikleri ve Terapötik Güçler
– Grubun Evreleri ve Amaçları
– Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar
– Çeşitli Grup Türleri ve Amaçları

 

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

– Mesleki Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
– Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler
– Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramları
– Özellik- Faktör Kuramları
– Psikodinamik Yaklaşımlar
– Gelişimsel Yaklaşımlar
– Sosyal ve Bilişsel Yaklaşımlar
– Kariyer Danışmanlığı Süreci ve Değerlendirme

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme

– Psikolojik Danışma ve Rehberlik Modelleri
– Gelişimsel Rehberlik Programı
– Programın Ögelerine Hazırlanması
– Boyutları ve Değerlendirme Aşaması
– Ülkemizde Rehberlik Hizmetleri Örgütü

 

Mesleki Etik ve Yasal Konular

– Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik İlkeler
– Yasal Konular

 

Alan Bilgisi

– Rehberlikle Ilgili Genel Kavramlar
– Rehber Öğretmenin Eğitsel, Mesleki ve Kişisel Rehberlikle Ilgili Görevleri
– Rehber Öğretmenlerin Kullandığı Teknik ve Dosyalar
– Rehberlik Türleri ve Müdahaleler
– Rehberliğin Kapsamı
– Okullarda Kriz Durumunda Rehber Öğretmenlerin Müdahale ve Davranışları

 

 

konya pdr öabt kursları, psikolojik danışma ve rehberlik kursu, konya pdr öabt, öabt pdr kursu,

HARİTAYI GÖSTER